Podręczniki


Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2018/2019


- dla branżowej szkoły I stopnia w zasadniczej szkole zawodowej.
- dla zasadniczej szkole zawodowej.
- dla technikum o 4-letnim okresie nauczania.


Copyright 1904-2013 ZSZ im. mjr H. Dobrzańskiego "Hubala" w Radomiu