Podręczniki


Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2018/2019
- dla branżowej szkoły I stopnia w zasadniczej szkole zawodowej.
- dla zasadniczej szkole zawodowej.
- dla technikum o 4-letnim okresie nauczania.

Copyright 1904-2018 ZSZ im.mjr H. Dobrzańskiego "Hubala" w Radomiu