Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2018/2019

Branżowa Szkoła I Stopnia

w Zespole Szkół Zawodowych im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Radomiu

klasa pierwsza - fryzjer (1f)

 

Lp.

Przedmiot

Nr dopuszczenia podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Tytuł

1

Język polski

584/1/15

E. Nowosielska

U.Szydłowska

Nowa Era

Zrozumieć świat 1

2

Język angielski

-

H. Q. Mitchell

M. Malkigianni

MM Publication

The English Hub 1 A

3

Język angielski zawodowy

-

V. Evans, J. Dooley

SB Express Publishing

Beauty Salon

Język angielski zawodowy w branży fryzjerskiej

4

Historia

506/2012

J. Ustrzycki

Operon

Historia. Seria – Ciekawi świata

5

Geografia

455/2012

Z. Zaniewicz

Operon

Geografia. Seria – Ciekawi świata. Zakres podstawowy.

6

Biologia

457/2012

A.Baca,

M. i P. Łaszczyca

G. i K. Skirmuntt

Operon

Biologia. Seria – Ciekawi świata. Zakres podstawowy

7

Chemia

448/2012

J. Meszko

Operon

Chemia. Seria – Ciekawi świata. Zakres podstawowy

8

Fizyka

621/2012

G.Karnaś

Operon

Fizyka. Seria- Odkrywamy na nowo. Zakres podstawowy.

9

Matematyka

507/01/2012

Praca zbiorowa

Operon

Matematyka cz. 1 - Seria- Odkrywamy na nowo.

10

Informatyka

452/2012

A. Gawełek

Operon

Informatyka. Odkrywamy na nowo. Zakres podstawowy.

11

Wychowanie fizyczne

-

-

-

-

12

Edukacja dla bezpieczeństwa

411/2012

A. Nowak-Kowal

Operon

Edukacja dla bezpieczeństwa.  Seria - Odkrywamy na nowo.

13

Zajęcia z wychowawcą

-

-

-

-

14

Bezpieczeństwo i higiena pracy

-

M. Ratajska

WSiP

BHP w branży fryzjersko-kosmetycznej

15

Kompetencje personalne i społeczne

-

A. Krajewska

Ekonomik

Kompetencje Personalne i Społeczne

16

Religia

AZ-41-01/10-RA-11/13

Ks. S. Łabendowicz

AVE Sandomierz

Świadek Chrystusa w Kościele

17

Wychowanie do życia w rodzinie

-

T. Król , M. Ryś

Rubikon

Wędrując ku dorosłości 1-3. Wychowanie do życia w rodzinie. Podręcznik. Szkoła ponadgimnazjalna

18

Technologia fryzjerstwa

-

Z. Sumirska

PPHU „SUZI” wyd. 2

Nowoczesne fryzjerstwo. Podstawy

1.15/2018

Z. Sumirska

PPHU „SUZI” wyd. 2

Nowoczesne zabiegi fryzjerskie

-

T. Kulikowska-Jakubik,

M. Richter

WSiP

Techniki fryzjerskie. Pielęgnacja włosów

Techniki fryzjerskie. Zmiany koloru

Techniki fryzjerskie. Strzyżenia włosów, formowania fryzur i ondulowania

 

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2018/2019

dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Zawodowych im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Radomiu

klasa druga - fryzjer (2F1,2F2)

 

Lp.

Przedmiot

Nr dopuszczenia podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Tytuł

1

Język polski

584/11/1/2012

E. Nowosielska

U. Szydłowska

Nowa Era

Zrozumieć świat 2

2

Język angielski

-

H. Q. Mitchell,

M. Malkgianni

M M Publications

The English Hub 1B + 2A

3

Historia

506/2012

J. Ustrzycki

Operon

Historia. Seria - Ciekawi świata

4

Matematyka

507/01/2012

Praca zbiorowa

Operon

Matematyka cz 2. Seria - Odkrywamy na nowo

5

Podstawy przedsiębiorczości

465/2012

P. Krzyszczyk

Operon

Podstawy przedsiębiorczości. Ciekawi świata. Zakres podstawowy

7

Język angielski zawodowy

J. Dooley,V. Evans

Express Publishing

Beauty Salon. Język angielski w branży fryzjerskiej.

8

Religia

AZ-41-01/10-RA-11/13

-

-

Świadek Chrystusa w Świecie

9

Wychowanie do życia w rodzinie

-

Król Teresa, Ryś Maria

Wydawnictwo Rubikon

Wędrując ku dorosłości 1-3. Wychowanie do życia w rodzinie. Podręcznik. Szkoła ponadgimnazjalna

11

Stylizacja

01/2004

Z. Sumirska

PPHU „SUZI”

Stylizacja. Podstawy

-

T. Kulikowska-Jakubik, M. Richter

WSiP

Stylizacja fryzur

12

Higiena

23/02

Z. Sumirska

PPHU „SUZI”

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie fryzjer.

-

T. Kulikowska-Jakubik, M. Richter

WSiP

Podstawy fryzjerstwa

13

Technologia fryzjerstwa

07/2005

Z. Sumirska

PPHU „SUZI” wyd. 2

Nowoczesne fryzjerstwo. Podstawy

-

T. Kulikowska-Jakubik,

M. Richter

WSiP

Techniki fryzjerskie. Pielęgnacja włosów

Techniki fryzjerskie. Zmiany koloru

Techniki fryzjerskie. Strzyżenia włosów, formowania fryzur i ondulowania

14 

 

Materiały fryzjerskie

07/2005

Praca zbiorowa

PPHU „SUZI” wyd. 2

Nowoczesne fryzjerstwo chemia , technologie, techniki

T. Kulikowska-Jakubik,

M. Richter

WSiP

Podstawy fryzjerstwa

 

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2018/2019

Branżowa Szkoła I Stopnia

w Zespole Szkół Zawodowych im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Radomiu

klasa pierwsza – mechanik pojazdów samochodowych (1k)

 

Lp.

Przedmiot

Nr dopuszczenia podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Tytuł

1

Język polski

584/1/15

E. Nowosielska

U.Szydłowska

Nowa Era

Zrozumieć świat 1

2

Język angielski

H. Q. Mitchell,

M. Malkgianni

M M Publications

The English Hub 1 A

3

Historia

506/2012

J. Ustrzycki

Operon

Historia. Seria – Ciekawi świata

4

Geografia

455/2012

Z. Zaniewicz

Operon

Geografia. Seria – Ciekawi świata. Zakres podstawowy.

5

Biologia

457/2012

A.Baca,

M. i P. Łaszczyca

G. i K. Skirmuntt

Operon

Biologia. Seria – Ciekawi świata. Zakres podstawowy.

6

Chemia

448/2012

J. Meszko

Operon

Chemia. Seria – Ciekawi świata. Zakres podstawowy.

7

Fizyka

621/2012

G. Karnaś

Operon

Fizyka. Seria- Odkrywamy na nowo. Zakres podstawowy.

8

Matematyka

507/01/2012

Praca zbiorowa

Operon

Matematyka cz. 1 - Seria- Odkrywamy na nowo.

9

Informatyka

452/2012

A. Gawełek

Operon

Informatyka. Odkrywamy na nowo. Zakres podstawowy.

10

Wychowanie fizyczne

-

-

-

-

11

Edukacja dla bezpieczeństwa

411/2012

A. Nowak-Kowal

Operon

Edukacja dla bezpieczeństwa. Seria - Odkrywamy na nowo.

12

Zajęcia z wychowawcą

-

-

-

-

13

Bezpieczeństwo i higiena pracy

-

M. Łuszczak

WSiP

BHP w branży mechanicznej

14

Kompetencje personalne  i społeczne

-

A. Krajewska

Ekonomik

Kompetencje Personalne i Społeczne

15

Religia

AZ-41-01/10-RA-7/13

Ks. S. Łabendowicz

AVE Sandomierz

Świadek Chrystusa w Kościele

16

Wychowanie do życia w rodzinie

-

T. Król, M. Ryś

Rubikon

Wędrując ku dorosłości 1-3. Wychowanie do życia w rodzinie. Podręcznik. Szkoła ponadgimnazjalna

17

Budowa i naprawa pojazdów samochodowych

-

M. Karczewski

L. Szczęch,

WSiP

Silniki pojazdów samochodowych

-

P. Fundowicz

M. Radzimierski

M. Wieczorek

WSiP

Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych

18

Rysunek techniczny

04/2007

T. Lewandowski

WSiP

Rysunek techniczny dla mechaników

19

Podstawy konstrukcji maszyn z ćwiczeniami

04/2007

T. Lewandowski

WSiP

Rysunek techniczny dla mechaników

 

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2018/2019

dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Zawodowych im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Radomiu

klasa druga - mechanik pojazdów samochodowych (2kl)

 

Lp.

Przedmiot

Nr dopuszczenia podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Tytuł

1

Język polski

584/11/1/2012

E. Nowosielska

U. Szydłowska

Nowa Era

Zrozumieć świat 2

2

Język angielski

H. Q. Mitchell,

M. Malkgianni

M M Publications

The English Hub 1B + 2A

3

Historia

506/2012

J. Ustrzycki

Operon

Historia. Seria - Ciekawi świata

4

Matematyka

507/01/2012

Praca zbiorowa

Operon

Matematyka cz.2. Seria - Odkrywamy na nowo

5

Podstawy przedsiębiorczości

465/212

P. Krzyszczyk

Operon

Podstawy przedsiębiorczości. Ciekawi świata. Zakres podstawowy

7

Informatyka

452/2012

A. Gawełek

Operon

Informatyka. Odkrywamy na nowo. Zakres podstawowy

8

Religia

AZ-41-01/10-RA-11/13

-

-

Świadek Chrystusa w Świecie

9

Wychowanie do życia w rodzinie

nieobowiązkowe

T. Król ,

M. Ryś 

Wydawnictwo Rubikon

Wędrując ku dorosłości 1-3. Wychowanie do życia w rodzinie. Podręcznik. Szkoła ponadgimnazjalna

T. Król

Wydawnictwo Rubikon

Wędrując ku dorosłości. Ćwiczenia dla uczniów klas I-III szkoły ponadgimnazjalnej

11

Technologia mechaniczna

-

A. Górecki

WSiP

Technologia mechaniczna. Podstawy technologii mechanicznych

12

Budowa i naprawa pojazdów samochodowych

1. -,

2. 47/03,

3. -

1. P. Fundowicz,

2. K. J Berger

3. S. Orzełowski

1. WSiP,

2. Rea,

3. WSiP

1. Konstrukcje pojazdów samochodowych

2. Budowa pojazdów samochodowych

3. Naprawa i obsługa pojazdów samochodowych

13

Przepisy ruchu drogowego

-

Z. Drexler

WŁK

Mały kodeks drogowy z objaśnieniami

14

Komputerowe wspomaganie projektowania

-

P. Szymczak

Simens PLM Software

Solid Edge

15

Elektrotechnika i elektronika samochodowa

-

A. Herner

WKŁ

Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych

 

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2018/2019

Branżowa Szkoła I Stopnia

w Zespole Szkół Zawodowych im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Radomiu

klasa pierwsza – operator obrabiarek skrawających – (1op)

 

Lp.

Przedmiot

Nr dopuszczenia podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Tytuł

1

Język polski

584/1/15

E. Nowosielska

U.Szydłowska

Nowa Era

Zrozumieć świat 1

2

Język angielski

H. Q. Mitchell

M. Malkigianni

MM Publication

The English Hub 1 A

3

Historia

506/2012

J. Ustrzycki

Operon

Historia. Seria – Ciekawi świata

4

Geografia

455/2012

Z. Zaniewicz

Operon

Geografia. Seria – Ciekawi świata. Zakres podstawowy.

5

Biologia

457/2012

A.Baca,

M. i P. Łaszczyca

G. i K. Skirmuntt

Operon

Biologia. Seria – Ciekawi świata.

Zakres podstawowy

6

Chemia

448/2012

J. Meszko

Operon

Chemia. Seria – Ciekawi świata. Zakres podstawowy

7

Fizyka

621/2012

G. Karnaś

Operon

Fizyka. Seria- Odkrywamy na nowo. Zakres podstawowy.

8

Matematyka

507/01/2012

Praca zbiorowa

Operon

Matematyka cz. 1 - Seria- Odkrywamy na nowo.

9

Informatyka

452/2012

A. Gawełek

Operon

Informatyka. Odkrywamy na nowo. Zakres podstawowy

10

Wychowanie fizyczne

-

-

-

-

11

Edukacja dla bezpieczeństwa

411/2012

A. Nowak-Kowal

Operon

Edukacja dla bezpieczeństwa. Seria- Odkrywamy na nowo.

12

Zajęcia z wychowawcą

-

-

-

-

13

Elektrotechnika i  elektronika

-

R. Kurdziel

WSiP

Podstawy elektrotechniki i elektroniki.

14

Technologia ogólna z materiałoznawstwem

-

A. Górecki

WSiP

Technologia ogólna. Podstawy technologii mechanicznej.

15

Rysunek techniczny

04/2007

T. Lewandowski

WSiP

Rysunek techniczny dla mechaników.

16

Podstawy konstrukcji maszyn i maszynoznawstwo

04/2007

T. Lewandowski

WSiP

Rysunek techniczny dla mechaników

17

Technologia obróbki skrawaniem

3/98

W. Brodowicz

WSiP

Skrawanie i narzędzia

2016

J. Figurski,

S. Popis

WSiP

Przygotowanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki

18

Pracownia programowania

32/99

Praca  zbiorowa

Rea

Programowanie obrabiarek CNC-toczenie

Programowanie obrabiarek CNC-frezowanie

Podstawy obróbki CNC

19

Wychowanie do życia w rodzinie

-

T. Król, M. Ryś

Rubikon

Wędrując ku dorosłości 1-3. Wychowanie do życia w rodzinie. Podręcznik. Szkoła ponadgimnazjalna

19

Religia

AZ-41-01/10-RA-7/13

Ks. S. Łabendowicz

AVE Sandomierz

Świadek Chrystusa w Kościele

 

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2018/2019

dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Zawodowych im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Radomiu

klasa druga - operator obrabiarek skrawających (2OP)

 

Lp.

Przedmiot

Nr dopuszczenia podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Tytuł

1

Język polski

584/11/1/2012

E. Nowosielska

U. Szydłowska

Nowa Era

Zrozumieć świat 2.

2

Język niemiecki

G. Motta,

B. Ćwikowska

Rea

Direct neu 1b.

3

Historia

506/2012

J. Ustrzycki

Operon

Historia. Seria - Ciekawi świata.

4

Matematyka

507/01/2012

Praca zbiorowa

Operon

Matematyka. Seria - Odkrywamy na nowo.

5

Podstawy przedsiębiorczości

465/2012

P. Krzyszczyk

Operon

Podstawy przedsiębiorczości. Ciekawi świata. Zakres podstawowy.

6

Informatyka

452/2012

A.    Gawełek

Operon

Informatyka  Seria - Odkrywamy na nowo. Zakres podstawowy.

7

Religia

AZ-41-01/10-RA-11/13

-

-

Świadek Chrystusa w Świecie.

8

Wychowanie do życia w rodzinie

-

T. Król

M. Ryś 

Wydawnictwo Rubikon

Wędrując ku dorosłości 1 - 3. Wychowanie do życia w rodzinie. Podręcznik. Szkoła ponadgimnazjalna.

9

Technologia z materiałoznawstwem

-

A. Górecki

WSiP

Technologia ogólna. Podstawy technologii mechanicznych.

10

Podstawy konstrukcji maszyn i maszynoznawstwo

-

L. Bożenko

WSiP

Maszynoznawstwo dla zasadniczej szkoły zawodowej.

11

Technologia obróbki skrawaniem

3/98

W. Brodowicz

WSiP

Skrawanie i narzędzia.

12

Komputerowe wspomaganie projektowania

-

P. Szymczak

SIMENS PLM Software

Solid Edge ST.

13

Pracownia programowania

32/99

 

 

-

Praca zbiorowa

 

 

K. Augustyn

Rea

 

 

Helion

Programowanie obrabiarek CNC - toczenie,

Programowanie obrabiarek CNC – frezowanie.

Podstawy obróbki CNC

EgdeCam

 

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2018/2019

Branżowa Szkoła I Stopnia

w Zespole Szkół Zawodowych im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Radomiu

klasa pierwsza – lakiernik - (1L)

 

Lp.

Przedmiot

Nr dopuszczenia podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Tytuł

1

Język polski

584/1/15

E. Nowosielska

U.Szydłowska

Nowa Era

Zrozumieć świat 1

2

Język angielski

-

H. Q. Mitchell

M. Malkigianni

MM Publication

The English Hub 1 A

3

Historia

506/2012

J. Ustrzycki

Operon

Historia. Seria – Ciekawi świata

4

Geografia

455/2012

Z.Zaniewicz

Operon

Geografia. Seria – Ciekawi świata. Zakres podstawowy.

5

Biologia

457/2012

A.Baca,

M. i P. Łaszczyca

G. i K. Skirmuntt

Operon

Biologia. Seria – Ciekawi świata. Zakres podstawowy.

6

Chemia

448/2012

J. Meszko

Operon

Chemia. Seria – Ciekawi świata. Zakres podstawowy.

7

Fizyka

621/2012

G. Karnaś

Operon

Fizyka. Seria- Odkrywamy na nowo. Zakres podstawowy.

8

Matematyka

507/01/2012

Praca zbiorowa

Operon

Matematyka cz. 1 – Seria - Odkrywamy na nowo.

9

Informatyka

452/2012

A. Gawełek

Operon

Informatyka. Odkrywamy na nowo. Zakres podstawowy.

10

Wychowanie fizyczne

-

-

-

-

11

Edukacja dla bezpieczeństwa

411/2012

A. Nowak- Kowal

Operon

Edukacja dla bezpieczeństwa.  Seria - Odkrywamy na nowo.

12

Zajęcia z wychowawcą

-

-

-

-

13

Bezpieczeństwo i higiena pracy

-

M. Łuszczak

WSiP

BHP w branży mechanicznej

14

Kompetencje personalne i społeczne

-

A. Krajewska

Ekonomik

Kompetencje Personalne i Społeczne

15

Religia

AZ-41-01/10-RA-7/13

Ks. S. Łabendowicz

AVE Sandomierz

Świadek Chrystusa w Kościele

16

Wychowanie do życia w rodzinie

-

T. Król ,M. Ryś

Rubikon

Wędrując ku dorosłości 1-3. Wychowanie do życia w rodzinie. Podręcznik. Szkoła ponadgimnazjalna

17

Technologia lakiernictwa

-

G. Sobierajska,

Z. Neuman

SIMP-ZORPoT

Lakiernictwo samochodowe

18

Rysunek techniczny

04/2007

T. Lewandowski

WSiP

Rysunek techniczny dla mechaników.

 

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2018/2019

Branżowa Szkoła I Stopnia

w Zespole Szkół Zawodowych im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Radomiu

klasa pierwsza – elektromechanik pojazdów samochodowych (1E)

 

Lp.

Przedmiot

Nr dopuszczenia podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Tytuł

1

Język polski

584/1/15

E. Nowosielska

U.Szydłowska

Nowa Era

Zrozumieć świat 1

2

Język angielski

-

H. Q. Mitchell

M. Malkigianni

MM Publication

The English Hub 1 A

3

Historia

506/2012

J. Ustrzycki

Operon

Historia. Seria – Ciekawi świata

4

Geografia

455/2012

Z. Zaniewicz

Operon

Geografia. Seria – Ciekawi świata. Zakres podstawowy.

5

Biologia

457/2012

A.Baca,

M. i P. Łaszczyca

G. i K. Skirmuntt

Operon

Biologia. Seria – Ciekawi świata. Zakres podstawowy.

6

Chemia

448/2012

J. Meszko

Operon

Chemia. Seria – Ciekawi świata. Zakres podstawowy.

9

Fizyka

621/2012

G. Karnaś

Operon

Fizyka. Seria- Odkrywamy na nowo. Zakres podstawowy.

10

Matematyka

507/01/2012

Praca zbiorowa

Operon

Matematyka cz. 1 - Seria- Odkrywamy na nowo.

11

Informatyka

452/2012

A. Gawełek

Operon

Informatyka. Odkrywamy na nowo. Zakres podstawowy.

12

Wychowanie fizyczne

-

-

-

-

13

Edukacja dla bezpieczeństwa

411/2012

A. Nowak-Kowal

Operon

Edukacja dla bezpieczeństwa. Seria - Odkrywamy na nowo.

14

Zajęcia z wychowawcą

-

-

-

-

15

Bezpieczeństwo i higiena pracy

-

M. Łuszczak

WSiP

BHP w branży mechanicznej

16

Kompetencje personalne i społeczne

-

A. Krajewska

Ekonomik

Kompetencje Personalne i Społeczne

17

Religia

AZ-41-01/10-RA-7/13

Ks. S. Łabendowicz

AVE Sandomierz

Świadek Chrystusa w Kościele

18

Budowa pojazdów samochodowych

-

M. Karczewski

L. Szczęch,

G. Trawiński

WSiP

Silniki pojazdów samochodowych

-

P. Fundowicz

M. Radzimierski

M. Wieczorek

WSiP

Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych

19

Wychowanie do życia w rodzinie

-

T. Król,

M. Ryś

Rubikon

Wędrując ku dorosłości 1-3. Wychowanie do życia w rodzinie. Podręcznik. Szkoła ponadgimnazjalna.

20

Rysunek techniczny

04/2007

T. Lewandowski

WSiP

Rysunek techniczny dla mechaników.