OgłoszeniaKonkurs - zbiórka surowców wtórnych” XIV edycja

   PRZYPOMINAMY IŻ NASZA SZKOŁA ZBIERA PLASTIKOWE NAKRĘTKI!!!!!! NAKRĘTKI PRZEKAZANE SĄ NA LECZENIE KRZYSIA - CHŁOPCA, KTÓRY MA 3 LATKA I CIERPI NA NIEULECZALNĄ GENETYCZNĄ CHOROBĘ EB - PĘCHERZYKOWE ODDZIELANIE NASKÓRKA. PAMIĘTAJMY, ŻE NIC NAS TO NIE KOSZTUJE, A MAŁYM GESTEM MOŻEMY POMÓC.
NAKRĘTKI MOŻNA ZOSTAWIAĆ W SZATNI LUB W SALI 37, SERDECZNIE DZIĘKUJĘ W. JAROSZ.


I TY ZOSTAŃ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM!!!

  SPRAW, BY DZIECI Z UBOGICH RODZIN CIESZYŁY SIĘ MIKOŁAJKOWYMI PREZENTAMI.
WOLONTARIAT SZKOLNY ZACHĘCA DO PRZYNOSZENIA W DNIACH OD 13.11.2018 DO 03.12.2018:
* ZABAWEK (NOWYCH I UŻYWANYCH, ALE W DOBRYM STANIE)
* SŁODYCZY
* PRZYBORÓW SZKOLNYCH (ZESZYTY, DŁUGOPISY, KREDKI, BLOKI …)
* KSIĄŻECZEK
PRZEDMIOTY PROSIMY PRZYNOSIĆ DO OPIEKUNA WOLONTARIATU PANI W. JAROSZ SALA 37


   „Konkurs - zbiórka surowców wtórnych” XIV edycja

Nasza szkoła przystępuje do konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Tegoroczna edycja obejmuje zbiórkę makulatury oraz butelek PET. Akcja będzie trwała do 31 marca 2018 r. Prosimy Was o przyłączenie się do akcji i gromadzenie jak największej ilości makulatury oraz butelek. Zebrane surowce można dostarczać do opiekunów Samorządu Uczniowskiego (p. K. Czerwonki, p. K. Pastuszki, p. D. Frąk).


   Opiekun wolontariatu szkolnego ogłasza konkurs na plakat na wyjątkowe logo i inspirującą nazwę szkolnego koła wolontariatu. Termin składania prac upływa 30.11.2017.Prace proszę oddawać do Pani Wioletty Jarosz sala 37. Nagrody czekają.
Kolejna akcja wolontariuszy, która rozpoczyna się w dniu dzisiejszym to zbiórka makulatury. Zbieramy makulaturę na inkubator. Makulaturę można dostarczać do p. W. Jarosz sala 37 lub zostawić w szatni. Zakończenie 6.11.2017.
Całą społeczność szkolną serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w akcji.

  Biblioteka szkolna ogłasza konkurs na plakat promujący czytelnictwo.
Termin składania prac do 22 października.
Regulamin konkursu dostępny w bibliotece.
Do wygrania cenne nagrody!!!


   W dniach 04.10-31.10.2017 wolontariat szkolny ogłasza zbiórkę maskotek zarówno nowych jak i używanych niezbędnych do przeprowadzenia akcji "Miœ" przeciw przemocy wobec dzieci. Maskotki można przynosić do opiekuna wolontariatu sala 37, dziękujemy.


   Pismo Pana Ministra Macieja Kopcia skierowane do Dyrektorów i Nauczycieli, w zwišzku z występujšcym zagrożeniem dla bezpieczeństwa uczniów korzystajšcych z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Otwórz...   Szanowni nauczyciele, rodzice, uczniowie, przyjaciele szkoły!!! Wolontariat szkolny organizuje akcję „Kartka świąteczna dla Szymonka”. Chłopiec ma 3 latka, urodził się z zespołem wad wrodzonych. Lekarze podejrzewają zespół Goldenhara, w którego kierunku zostały pobrane próbki do badań genetycznych.
Na konsultacji chirurgicznej stwierdzono asymetrię twarzy po prawej stronie, rozszczep podniebienia oraz języczka asymetrię żuchwy. Dodatkowo nieprawidłowo wykształconą prawą małżowinę uszną, wyrośla przed uszne po lewej stronie, brak przewodu słuchowego zewnętrznego po stronie prawej. Szymonek pragnie dostać od nas wiele kartek świątecznych można również narysować tira (ulubiony pojazd chłopca). Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w akcji. Kartki świąteczne można przynosić od 14.12.2016 do 20.12.2016 do opiekuna wolontariatu W. Jarosz    Wolontariat szkolny wraz z opiekunem W. Jarosz przystąpił do Akcji Ekoszkoły, której celem jest zbiórka niepotrzebnych już użytkownikom telefonów komórkowych i zamiana ich na nagrody dla szkoły. W zamian za zebrane telefony szkoły otrzymają sprzęt sportowy, pomoce edukacyjne, artykuły biurowe lub książki wybrane z katalogu nagród.
    Niepotrzebne używane telefony komórkowe są przynoszone do Szkoły do koordynatora W.Jarosz (sala 24) przez uczniów za pisemnym pozwoleniem właścicieli tych telefonów lub samych właścicieli telefonów.
    Zebrane telefony, które mogłyby trafić na wysypiska śmieci lub do spalarni są segregowane na:
- nadal działające, które mogą zostać odnowione i ponownie wykorzystane, trafiają do najbiedniejszych krajów świata, jako oferta taniej technologii telekomunikacyjnej. Dzięki temu użytkownicy w krajach słabiej rozwiniętych mogą korzystać z dobrodziejstw nowoczesnej, mobilnej technologii telekomunikacyjnej.
- uszkodzone, połamane lub za stare, które są poddawane ekologicznemu recyklingowi. Zawierają one ważne surowce naturalne i elementy, które można odzyskać.
    Zbieramy wszystkie telefony, bez względu na ich wiek, poziom zużycia czy stan techniczny.
    Każda ilość telefonów jest bardzo mile widziana. Im więcej zostanie zebranych telefonów, tym większe i bardziej wartościowe będą nagrody.
Pozdrawiamy.


Copyright 1904-2016 ZSZ im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Radomiu.