Zespół Szkół Zawodowych im. mjra Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Radomiu

Egzminy zawodowe 2022 r.Imformacje o egzaminach zawodowych 2022 r.Dokumenty do pobrania

Przystąpienie do egzaminu zawodowego ucznia lub słuchacza kształcącego się wg Formuły 2019 (kwalifikacje trzyliterowe) JEST OBOWIĄZKOWE. Nieprzystąpienie ucznia lub słuchacza do egzaminu zawodowego w wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie skutkuje nieuzyskaniem przez ucznia lub słuchacza promocji do następnej klasy, na następny semestr lub nieukończeniem szkoły.

Harmonogram egzaminów zawodowych czerwiec 2022 r.

Komunikat CKE dotyczący harmonogramu egzaminów zawodowych w 2022 r.

Harmonogram egzaminów zawodowych w 2022 r. (Formuła 2019).
Harmonogram egzaminów zawodowych w 2022 r. (Formuła 2017).
Harmonogram egzaminów zawodowych w 2022 r. (Formuła 2012).

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 - Formuła 2019.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu - AKTUALIZACJA - 5 października 2021 r., str. 43, 120-122, 141, 145-149, 160-161.

Informacja Związku Rzemiosła Polskiego w sprawie egzaminów zawodowych czeladniczych.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzaniu egzaminów zawodowych czeladniczych.