Zespół Szkół Zawodowych im. mjra Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Radomiu

Egzminy zawodowe 2022 r.Imformacje o egzaminach zawodowych 2022 r.

Przystąpienie do egzaminu zawodowego ucznia lub słuchacza kształcącego się wg Formuły 2019 (kwalifikacje trzyliterowe) JEST OBOWIĄZKOWE. Nieprzystąpienie ucznia lub słuchacza do egzaminu zawodowego w wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie skutkuje nieuzyskaniem przez ucznia lub słuchacza promocji do następnej klasy, na następny semestr lub nieukończeniem szkoły.

Komunikat dyrektora CKE z 19 sierpnia 2022 r.
w sprawie harmonogramu w roku szkolnym 2022/2023 - Formuła 2019
http://oke.waw.pl/files/oke_waw_43403.2021_PP2019_EZ-18%20VIII%202022
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązująca
w roku szkolnym 2022/2023 - Formuła 2019
http://oke.waw.pl/files/oke_waw_4371Informacja%20_o_sposobie%20organizacji%20i%20przeprowadzania_EZ%20-PP2019