Zespół Szkół Zawodowych im. mjra Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Radomiu

Egzminy zawodowe 2023 r.Imformacje o egzaminach zawodowych 2023/2024

Przystąpienie do egzaminu zawodowego ucznia lub słuchacza kształcącego się wg Formuły 2019 (kwalifikacje trzyliterowe) JEST OBOWIĄZKOWE. Nieprzystąpienie ucznia lub słuchacza do egzaminu zawodowego w wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie skutkuje nieuzyskaniem przez ucznia lub słuchacza promocji do następnej klasy, na następny semestr lub nieukończeniem szkoły.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązująca
w roku szkolnym 2023/2024 - Formuła 2019

1. Sesja 2024 ZIMA.
2. Sesja 2024 LATO.

Link do informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024 - Formuła 2019. Kliknij tu...

Komunikat dyrektora CKE z 18 sierpnia 2023 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w roku szkolnym 2023/2024 - Formuła 2019

1. Sesja 2024 ZIMA.
2. Sesja 2024 LATO.

Link do komunikatu dyrektora CKE z 18 sierpnia 2023 r. Kliknij tu...

EGZAMINY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH
IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" w RADOMIU

EGZAMIN ZAWODOWY - etap pisemny praktyczny

09.01.2024 r. godz. 09.00 - czas trwania 120 min., sala 24
kwalifikacja FRK.03 - projektowanie i wykonywanie fryzur
Przewodnicząca: W. Jarosz
Rezerwa: A. Adach, E. Kaluga, T. Kamieniak


EGZAMIN ZAWODOWY - etap pisemny praktyczny

09.01.2024 r. godz. 09.00 - czas trwania 120 min., sala 44
kwalifikacja MOT.06 - organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.
Przewodnicząca: E. Sobieraj


EGZAMIN ZAWODOWY - etap pisemny elektroniczny

12.01.2024 r. godz. 08.30 - czas trwania 60 min., sala 57
kwalifikacja FRK.03 - projektowanie i wykonywanie fryzur
Przewodnicząca: K. Koriat
Rezerwa: K. Sasal


EGZAMIN ZAWODOWY - etap pisemny elektroniczny

12.01.2024 r. godz. 10.30 - czas trwania 60 min., sala 57
kwalifikacja MEC.09 - organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
Przewodnicząca: K. Koriat
Rezerwa: K. Sasal


EGZAMIN ZAWODOWY - etap pisemny elektroniczny

12.01.2024 r. godz. 12.30 - zas trwania 60 min., sala 57
kwalifikacja MOT.06 - organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych/p>
Przewodnicząca: K. Czerwonka
Rezerwa: M. Wawrzos


EGZAMIN ZAWODOWY - etap pisemny elektroniczny

12.01.2024 r. godz. 14.30 - czas trwania 60 min., sala 57
kwalifikacja FRK.03 - projektowanie i wykonywanie fryzur
Przewodnicząca: K. Czerwonka
Rezerwa: M. Wawrzos


EGZAMIN ZAWODOWY - etap pisemny elektroniczny

12.01.2024 r. godz. 08.30 - czas trwania 60 min., sala 55
kwalifikacja FRK.01 - wykonywanie usług fryzjerskich
Przewodnicząca: A. Kowalska
Rezerwa: J. Bujek

EGZAMIN ZAWODOWY - etap pisemny elektroniczny

12.01.2024 r. godz. 10.30 - czas trwania 60 min., sala 54
kwalifikacja MEC.09 - organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
Przewodnicząca: A. Kowalska
Rezerwa: J. Bujek


EGZAMIN ZAWODOWY - etap pisemny elektroniczny

12.01.2024 r. godz. 12.30 - czas trwania 60 min., sala 55
kwalifikacja FRK.01 - wykonywanie usłuf fryzjerskich
Przewodnicząca: M. Duda
Rezerwa: M Jabłońska

Operatorzy elektronicznego systemu egzaminu zawodowego:
Tomasz Jaśkiewicz, Marcin Migus, Jarosław Wajs.


EGZAMIN ZAWODOWY - etap praktyczny

15.01.2024 r. godz. 08.00 - czas trwania 60 min., sala 57
kwalifikacja MEC.09 - organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
Przewodniczący: T. Kamieniak
Rezerwa: D. Frąk
Asystent techniczny: Tomasz Jaśkiewicz


EGZAMIN ZAWODOWY - etap praktyczny

15.01.2024 r. godz. 12.00 - czas trwania 60 min., sala 57
kwalifikacja MEC.09 - drukowanie cyfrowe i obróbka druków
Przewodniczący: T. Kamieniak
Rezerwa: D. Frąk
Asystent techniczny: Tomasz Jaśkiewicz