Zespół Szkół Zawodowych im. mjra Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Radomiu

Egzminy zawodowe 2023 r.EGZAMINY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH
IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" w RADOMIU

EGZAMIN ZAWODOWY - etap pisemny praktyczny

09.01.2023 r. godz. 09.00 - czas trwania 120 min., sala 24
kwalifikacja FRK.03 - projektowanie i wykonywanie fryzur


EGZAMIN ZAWODOWY - etap pisemny praktyczny

09.01.2023 r. godz. 09.00 - czas trwania 120 min., sala 44
kwalifikacja TDR.01- eksploatacja środków transportu drogowego


EGZAMIN ZAWODOWY - etap pisemny elektroniczny

10.01.2023 r. godz. 09.00 - czas trwania 60 min., sala 57
kwalifikacja MEC.09 - organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń - klasa 4MPg


EGZAMIN ZAWODOWY - etap pisemny elektroniczny

10.01.2023 r. godz. 11.00 - czas trwania 60 min., sala 57
kwalifikacja MEC.09 - organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń - klasa 4MPg


EGZAMIN ZAWODOWY - etap pisemny elektroniczny

12.01.2023 r. godz. 09.00 - zas trwania 60 min., sala 57
kwalifikacja FRK.01 - wykonywanie usług fryzjerskich


EGZAMIN ZAWODOWY - etap pisemny elektroniczny

12.01.2023 r. godz. 11.00 - czas trwania 60 min., sala 57
kwalifikacja MEC.05-użytkowanie obrabiarek skrawających


EGZAMIN ZAWODOWY - etap pisemny elektroniczny

12.01.2023 r. godz. 13.00 - czas trwania 60 min., sala 57
kwalifikacja TDR.01 - eksploatacja środków transportu drogowego


EGZAMIN ZAWODOWY - etap pisemny elektroniczny

12.01.2023 r. godz. 15.00 - czas trwania 60 min., sala 57
kwalifikacja MEC.09 - organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń


EGZAMIN ZAWODOWY - etap pisemny elektroniczny

13.01.2023 r. godz. 09.00 - czas trwania 60 min., sala 57
kwalifikacja FRK.03 - projektowanie i wykonywanie fryzur


EGZAMIN ZAWODOWY - etap pisemny elektroniczny

13.01.2023 r. godz. 11.00 - czas trwania 60 min., sala 57
kwalifikacja MEC.05 - użytkowanie obrabiarek skrawających


EGZAMIN ZAWODOWY - etap pisemny elektroniczny

13.01.2023 r. godz. 13.00 - czas trwania 60 min., sala 57
kwalifikacja PGF.05 - drukowanie cyfrowe i obróbka druków


EGZAMIN ZAWODOWY - etap pisemny elektroniczny

13.01.2023 r. godz. 15.00 - czas trwania 60 min., sala 57
kwalifikacja FRK.03 - projektowanie i wykonywanie fryzur


EGZAMIN ZAWODOWY - etap praktyczny

16.01.2023 r. godz. 08.00 - czas trwania 120 min., sala 57
kwalifikacja MEC.09 - organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń


EGZAMIN ZAWODOWY - etap praktyczny

16.01.2023 r. godz. 12.00 - zas trwania 120 min., sala 57
kwalifikacja MEC.09 - organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń


EGZAMIN ZAWODOWY - etap praktyczny

16.01.2023 r. godz. 8.00 - czas trwania 180 min., sala 55
kwalifikacja PGF.04 - przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych


EGZAMIN ZAWODOWY - etap praktyczny

17.01.2023 r. godz. 8.00 - czas trwania 120 min., sala 57
kwalifikacja MEC.09 - organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń


EGZAMIN ZAWODOWY - etap praktyczny - WYKONANIE

18.01.2023 r godz. 08.00 - czas trwania 120 min., sala 55
kwalifikacja PGF.05 - drukowanie cyfrowe i obróbka druków


EGZAMIN ZAWODOWY - etap praktyczny - WYKONANIE

18.01.2023 r. godz. 12.00 - czas trwania 120 min., sala 55
kwalifikacja PGF.05 - drukowanie cyfrowe i obróbka druków


Imformacje o egzaminach zawodowych 2022 r.

Przystąpienie do egzaminu zawodowego ucznia lub słuchacza kształcącego się wg Formuły 2019 (kwalifikacje trzyliterowe) JEST OBOWIĄZKOWE. Nieprzystąpienie ucznia lub słuchacza do egzaminu zawodowego w wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie skutkuje nieuzyskaniem przez ucznia lub słuchacza promocji do następnej klasy, na następny semestr lub nieukończeniem szkoły.

Komunikat dyrektora CKE z 19 sierpnia 2022 r.
w sprawie harmonogramu w roku szkolnym 2022/2023 - Formuła 2019
Link: http://oke.waw.pl/files/oke_waw_43403.2021_PP2019_EZ-18%20VIII%202022
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązująca
w roku szkolnym 2022/2023 - Formuła 2019
Link: http://oke.waw.pl/files/oke_waw_4371Informacja%20_o_sposobie%20organizacji%20i%20przeprowadzania_EZ%20-PP2019