Zespół Szkół Zawodowych im. mjra Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Radomiu

Egzminy zawodowe 2023 r.EGZAMINY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH
IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W RADOMIU - LATO 2023

EGZAMIN ZAWODOWY - etap pisemny elektroniczny

02.06.2023 r. godz. 09.00 - czas trwania 60min., sala 57.
kwalifikacja FRK.01 - wykonywanie usług fryzjerskich.


EGZAMIN ZAWODOWY - etap pisemny elektroniczny

02.06.2023 r. godz. 11.00 - czas trwania 60 min., sala 57.
kwalifikacja FRK.01 - wykonywanie usług fryzjerskich.


EGZAMIN ZAWODOWY - etap pisemny elektroniczny

02.06.2023 r. godz. 13.00 - czas trwania 60 min., sala 57.
kwalifikacja FRK.01 - wykonywanie usług fryzjerskich.


EGZAMIN ZAWODOWY - etap pisemny elektroniczny

02.06.2023 r. godz. 15.00 - czas trwania 60 min., sala 57.
kwalifikacja MEC.05. - użytkowanie obrabiarek skrawających.


EGZAMIN ZAWODOWY - etap pisemny elektroniczny

05.06.2023 r. godz. 09.00 - zas trwania 60 min., sala 57.
kwalifikacja MOT.05 - obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.


EGZAMIN ZAWODOWY - etap pisemny elektroniczny

05.06.2023 r. godz. 11.00 - czas trwania 60 min., sala 57.
kwalifikacja TDR.01 - eksploatacja środków transportu drogowego.


EGZAMIN ZAWODOWY - etap pisemny elektroniczny

05.06.2023 r. godz. 13.00 - czas trwania 60 min., sala 57.
kwalifikacja MEC.05 - użytkowanie obrabiarek skrawających.


EGZAMIN ZAWODOWY - etap pisemny elektroniczny

05.06.2023 r. godz. 15.00 - czas trwania 60 min., sala 57.
kwalifikacja MEC.09 - organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń


EGZAMIN ZAWODOWY - etap praktyczny - pisemny (d)

01.06.2023 r. godz. 09.00 - czas trwania 120 min., sala 24.
kwalifikacja FRK.03 – projektowanie i wykonywanie fryzur.


EGZAMIN ZAWODOWY - etap praktyczny - pisemny (d)

01.06.2023 r. godz. 09.00 - czas trwania 120 min., sala 44.
kwalifikacja TDR.01 - eksploatacja środków transportu drogowego.


EGZAMIN ZAWODOWY - etap praktyczny

12.06.2023 r. godz. 12.00 - czas trwania 120 min., sala 57.
kwalifikacja MEC.09 - organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urzšdzeń.


EGZAMIN ZAWODOWY - etap praktyczny

15.06.2023 r. godz. 08.00 - czas trwania 180 min., sala 55.
kwalifikacja PGF.04 – przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych.


EGZAMIN ZAWODOWY - etap praktyczny - WYKONYWANIE

13.06.2023 r. godz. 08.00 - czas trwania 180 min., sala 23.
kwalifikacja FRK.01 - wykonywanie usług fryzjerskich.


EGZAMIN ZAWODOWY - etap praktyczny - WYKONYWANIE

13.06.2023 r. godz. 12.30 - zas trwania 180 min., sala 23.
kwalifikacja FRK.01 - wykonywanie usług fryzjerskich.


EGZAMIN ZAWODOWY - etap praktyczny - WYKONYWANIE

13.06.2023 r. godz. 17.00 - czas trwania 180 min., sala 23.
kwalifikacja FRK.01 - wykonywanie usług fryzjerskich.


EGZAMIN ZAWODOWY - etap praktyczny - WYKONYWANIE

14.06.2023 r. godz. 8.00 - czas trwania 180 min., sala 23.
kwalifikacja FRK.01 - wykonywanie usług fryzjerskich.


EGZAMIN ZAWODOWY - etap praktyczny - WYKONYWANIE

14.06.2023 r godz. 12.30 - czas trwania 180 min., sala 23.
kwalifikacja FRK.01 - wykonywanie usług fryzjerskich.


EGZAMIN ZAWODOWY - etap praktyczny - WYKONYWANIE

14.06.2023 r. godz. 17.00 - czas trwania 180 min., sala 23
kwalifikacja FRK.01 - wykonywanie usług fryzjerskich


EGZAMIN ZAWODOWY - etap praktyczny - WYKONYWANIE

15.06.2023 r. godz. 08.00 - czas trwania 180 min., sala 23.
kwalifikacja FRK.01 - wykonywanie usług fryzjerskich.


EGZAMIN ZAWODOWY - etap praktyczny - WYKONYWANIE

15.06.2023 r. godz. 12.30 - czas trwania 180 min., sala 23.
kwalifikacja FRK.01 - wykonywanie usług fryzjerskich.


Imformacje o egzaminach zawodowych 2022 r.

Przystąpienie do egzaminu zawodowego ucznia lub słuchacza kształcącego się wg Formuły 2019 (kwalifikacje trzyliterowe) JEST OBOWIĄZKOWE. Nieprzystąpienie ucznia lub słuchacza do egzaminu zawodowego w wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie skutkuje nieuzyskaniem przez ucznia lub słuchacza promocji do następnej klasy, na następny semestr lub nieukończeniem szkoły.

Komunikat dyrektora CKE z 19 sierpnia 2022 r.
w sprawie harmonogramu w roku szkolnym 2022/2023 - Formuła 2019
Link: http://oke.waw.pl/files/oke_waw_43403.2021_PP2019_EZ-18%20VIII%202022
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązująca
w roku szkolnym 2022/2023 - Formuła 2019
Link: http://oke.waw.pl/files/oke_waw_4371Informacja%20_o_sposobie%20organizacji%20i%20przeprowadzania_EZ%20-PP2019