Nauczyciele ZSZ im. mjr H. Dobrzańkiego "HUBALA" zwracają szczególną uwagę na wychowanie młodzieży w duchu umiłowania Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej,
w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka. Bardzo pomocne
w przekazywaniu takich wartości są częste spotkania z "Hubalczykami". Opowieści byłych żołnierzy są dla młodzieży "żywymi" lekcjami historii. Relacje świadków tamtych lat, ich postawa, niezłomny charakter i bohaterstwo oddziałują silnie na wyobraźnię uczniów, a fakty historyczne są lepiej zapamiętywane.

W Dzień Edukacji Narodowej szkoła miała zaszczyt gościć żołnierzy z oddziału "Hubala". Na spotkanie przybyli: Antoni Smerdzyński ps."Dym", Józef Badura ps."Błażej", Łukasz Matysiak ps."Cichy", Leopold Zaborek ps."Orlik", Jan Kmita ps."Głaz" i Jan Maciążek ps."Kruk". Goście wpisali się do Kroniki szkoły.