Dyrekcja


Dyrektor Szkoły

mgr Beata Jasek
służbowy email

Z-ca Dyrektora Szkoły

mgr Iwona Pajek
służbowy email

Kierownik Kszt. Prakt.

mgr Beata Kacprzak
służbowy email


Copyright 1904-2013 ZSZ im. mjr H. Dobrzańskiego "Hubala" w Radomiu