Dyrekcja


Dyrektor Szkoły

mgr Beata Jasek
służbowy email

Z-ca Dyrektora Szkoły

mgr Iwona Pajek
służbowy email

Kierownik
Szkolenia Praktycznego

mgr Beata Kacprzak
służbowy email


Copyright 1904-2018 ZSZ im.mjr H. Dobrzańskiego "Hubala" w Radomiu