Dyrekcja


Dyrektor Szkoły

mgr Anna Kwiatkowska
służbowy email

Z-ca Dyrektora Szkoły

mgr Jolanta Basaj
służbowy email

Kierownik
Szkolenia Praktycznego

mgr Beata Kacprzak
służbowy email