LokalizacjaZespół Szkół Zawodowych im. mjr Henryka Dobrzańskiego"HUBALA" usytuowany jest w centrum miasta, przy głównym węĽle komunikacyjnym.


Bardzo blisko szkoły znajduje się dworzec kolejowy i autobusowy, co gwarantuje uczniom spoza granic miasta szybki i bezpieczny dojazd wybranym ¶rodkiem transportu. Lokalizację naszej placówki doceniaj± również uczniowie z Radomia, którzy z każdej dzielnicy mog± dojechać na zajęcia szkolne, korzystaj±c z bezpo¶redniej linii autobusowej.


Copyright 1904-2009 ZSZ im. mjr H. Dobrzańskiego "Hubala" w Radomiu