Matura 2021Imformacje - Matura 2021Dokumenty do pobrania
Informacje dla maturzystów dotyczące egzaminu maturalnego przeprowadzanego
w ZSZ im. mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala" w Radomiu - Matura 2021
Harmonogram - Matura 2021
Sposób sprawdzenia, czy za egzamin należy wnieść opłatę
Informacja o opłatach za egzaminy maturalne
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r. AKTUALIZACJA z 29 grudnia 2020 r.
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku AKTUALIZACJA z dnia 22 grudnia 2020 r.
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku.
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021.

Copyright 1904-2021 ZSZ im.mjr H. Dobrzańskiego "Hubala" w Radomiu