Technik usług fryzjer
Okres nauki: 2 lata
Kwalifikacja

FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur.

Kontynuacja nauki

W branżowej szkole II stopnia umożliwiamy:

- kontynuację nauki uczniom, którzy zdobyli w zasadniczej szkole zawodowej lub branżowej szkole I stopnia kwalifikacje: wykonywanie usług fryzjerskich (FRK.01.) lub - wykonywanie zabiegów fryzjerskich (A.19, AU19), - nabycie umiejętności z kwalifikacji FRK.03.,
- uzyskanie wykształcenia średniego branżowego a po zdaniu egzaminu zawodowego uzyskanie dyplomu technika usług fryzjerskich.

Uczęszczając do szkoły branżowej II stopnia słuchacz zdobywa wiedzę umożliwiającą mu zdawanie egzaminu maturalnego. Po jego zdaniu może rozpocząć naukę na studiach wyższych.

Egzaminy zawodowy

Egzamin zawodowy z kwalifikacji - Projektowanie i wykonywanie fryzur: (symbol kwalifikacji FRK.03.)

Informacje o zawodzie

Technik usług fryzjerskich wykonuje zabiegi pielęgnacyjne włosów, strzyżenie, zmianę koloru włosów, formowanie fryzur i ondulowanie. Posiada umiejętność zarządzania zespołem i salonem fryzjerskim. Świadczy również usługi fryzjerskie w zakresie:

 • projektowanie fryzur,
 • dokumentowanie fryzur,
 • wykonywanie fryzur na podstawie projektów.

Zatrudnienie.

Technik usług fryzjerskich może być zatrudniony przy pokazach mody, w teatrach, na planach filmowych czy innych imprezach kulturalnych.

Wymagane dokumenty
 1. Wniosek wydrukowany i podpisany przez kandydata wraz z datą złożenia w sekretariacie szkoły lub w urnie znajdującej się przy wejściu do szkoły. Wniosek do pobrania - kliknij tutaj.
 2. Oryginał świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej.
 3. Zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub w zasadniczej szkole zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w zasadniczej szkole zawodowej lub w branżowej szkoły II stopnia, do której kandydat ubiega się o przyjęcie
  lub
  a) oryginał świadectwa potwierdzający jedną z poniższych kwalifikacje w zawodzie:

  - FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich.
  - A.19.Wykonywanie zabiegów fryzjerskich.
  - AU.21.Wykonywanie zabiegów fryzjerskich.
  lub
  b) oryginał świadectwa czeladniczego w zawodzie:
  - fryzjer.
 4. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu. Skierowanie na takie badanie wydaje szkoła.
 5. 2 zdjęcia.
Regulamin naboru