Technik usług fryzjerskich

Kwalifikacje: AU.21. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich i AU.26. Projektowanie fryzur.

Technik usług fryzjerskich wykonuje zabiegi pielęgnacyjne włosów, strzyżenie, zmianę koloru włosów, formowanie fryzur i ondulowanie. Świadczy również usł‚ugi fryzjerskie w zakresie:
- polecania i sprzedaży preparatów fryzjerskich,
- sprawdzania pod względem estetycznym ich wyeksponowania,
- informowania nabywcę o walorach polecanych preparatów,
- pomocy klientowi przy wyborze produktu.
- posiadania umiejętność zarządzania zespołem i salonem fryzjerskim.
Technik usług fryzjerskich może być zatrudniony przy pokazach mody, w teatrach na planach filmowych czy innych imprezach kulturalnych. Więcej...Technik awionik

Kwalifikacja: EE.12. Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi hangarowej wyposażenia awionicznego

KLASA MUNDUROWA

Uczniowie kształcący się na tym kierunku, oprócz zajęć teoretycznych prowadzonych na terenie Szkoły, nabywają umiejętności praktycznych: ogólnomechanicznych - w pierwszym roku nauki w warsztatach CKP, a od drugiego roku nauki - w laboratoriach i działach obsługowych Polowych Warsztatów Lotniczych w Radomiu, gdzie zapoznają się z zasadami obsług wyposażenia awionicznego, instalacji pokładowych, struktury płatowca, sposobem organizacji i prowadzenia obsług techniki lotniczej, oraz zasadami organizacji i przeprowadzania lotów próbnych. Ponadto po trzecim roku kształcenia, w ramach 4 tygodniowych praktyk zawodowych prowadzonych w Lotniczych Zakładach Remontowych, uczniowie nabywają pecjalistycznej wiedzy praktycznej w zakresie: - diagnozowania stanu technicznego urządzeń elektrycznych i awionicznych statków powietrznych,
- obsług hangarowych wyposażenia elektrycznego i awionicznego statków powietrznych,
- napraw elementów pokładowych sieci elektroenergetycznych, urządzeń elektrycznych i awionicznych statków powietrznych.
Absolwent tego zawodu znajdzie zatrudnienie we wszystkich Zakładach Lotniczych, Lotniczych Zakładach Remontowych i Polowych Warsztatach Lotniczych, w 21 certyfikowanych Organizacjach Obsługowych, w jednostkach organizacyjnych Lotnictwa Państwowego (Lotnictwo Wojskowe i Lotnictwo Służb Porządku Publicznego) oraz w Lotnictwie Cywilnym, na terenie całego kraju. Więcej...Technik mechanik

Kwalifikacje: MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających i MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Technik mechanik z kwalifikacją użytkowanie obrabiarek skrawających wykonuje prace na obrabiarkach numerycznych a także konwencjonalnych. W trakcie kształcenia w naszej szkole, na zajęciach praktycznych i podczas 4 tygodniowej praktyki zawodowej, uczeń zdobywa umiejętności z zakresu:
- programowania obrabiarek sterowanych numerycznie m.in. w programach SINUTRAIN OPERATE 4.5, MTS, czy ZERO OSN,
- projektowania procesu wytwarzania części maszyn za pomocą programu EdgeCAM.
- projektowania i modelowania z wykorzystaniem wyspecjalizowanych programów np. Solid Edge ST5, Solid Works.
Technik mechanik może znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i stanowiskach nadzoru technicznego procesów wytwarzania maszyn i urządzeń, przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń, w zakładach produkcyjnych, jako kontroler jakości, instalator i wprowadzający do eksploatacji maszyny i urządzenia mechaniczne, dozorujący pracę oraz konserwujący maszyny i urządzenia techniczne. Technik mechanik pracuje przeważnie w przemyśle, lecz także w budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie, rolnictwie, usługach i w różnych innych dziedzinach gospodarki. Więcej...


w trzyletniej Zasadniczej Szkole Zawodowej

na podbudowie gimnazjum kształcimy w kierunkach:


Zajęcia praktyczne realizowane są w zakładach rzemieślniczych.


PODRĘCZNIKI DO PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH OTRZYMASZ ZA DARMO

Operator obrabiarek skrawających

Kwalifikacja: MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

Uczniowie kształcący się w tym zawodzie otrzymują za darmo podręczniki do przedmiotów zawodowych, które są fundowane przez przedsiębiorców Radomskiego Klastra Metalowego z którymi nasza szkoła współpracuje.
Operator obrabiarek skrawających przygotowany jest do:
- przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki,
- wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej,
- wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej.
Operator obrabiarek skrawających testuje programy obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie, rozróżnia podprogramy i cykle obróbkowe występujące w programach obróbki i układach sterowania obrabiarek sterowanych numerycznie, wykonuje operacje obróbki skrawaniem na obrabiarkach sterowanych numerycznie, wykonuje operacje obróbki skrawaniem zgodnie z dokumentacją technologiczną, posługuje się narzędziami i przyrządami pomiarowymi, wykonuje konserwację konwencjonalnych obrabiarek skrawających. Więcej...
Fryzjer

Kwalifikacja: AU.21. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

Praktykę w tym zawodzie uczniowie zdobywają w salonach fryzjerski, w których zatrudnieni są jako młodociani pracownicy i otrzymują comiesięczne wynagrodzenie za wykonywaną pracę.
W wyniku kształcenia w zawodzie fryzjer przygotowani są do:
- wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów,
- wykonywania zabiegów chemicznych włosów,
- wykonywania strzyżenia włosów,
- wykonywania stylizacji fryzur.
Fryzjer wykonuje: strzyżenie włosów damskich, męskich i dziecięcych, zabiegi koloryzacji i rozjaśniania włosów, zagęszczanie i przedłużanie włosów, strzyżenie zarostu z uwzględnieniem kształtu twarzy klienta, a także dobiera kolor włosów do cech indywidualnych urody oraz fryzury klienta Więcej...


Mechanik pojazdów samochodowych

Kwalifikacja: MG.18. Obsługa, diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Praktykę uczniowie zdobywają w zakładach naprawy pojazdów samochodowych, w których zatrudnieni są jako młodociani pracownicy i otrzymują comiesięczne wynagrodzenie za wykonywaną pracę.
Mechanik pojazdów samochodowych przygotowany jest do:
- użytkowania pojazdów samochodowych,
- diagnozowania pojazdów samochodowych,
- naprawiania pojazdów samochodowych
Mechanik pojazdów samochodowych wykonuje: demontaż i montaż zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych, konserwację zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych, pomiary i badania diagnostyczne pojazdów samochodowych oraz interpretuje ich wyniki, lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych Więcej...


NOWY KIERUNEK KSZTAŁCENIA
Kierowca mechanik

Kwalifikacja: AU.04 Eksploatacja środków transportu drogowego

Praktykę uczniowie odbywają w wyspecjalizowanych w zakładach pojazdów samochodowych ciężarowych, w których zatrudnieni są jako młodociani pracownicy i otrzymują comiesięczne wynagrodzenie za wykonywaną pracę. Kierowca mechanik przygotowany jest do:
- prowadzenia pojazdów ciężarowych,
- bezpiecznego transportu towarów,
- utrzymania samochodu w dobrym stanie technicznym przez cały okres użytkowania,
- naprawy zgodnie z przewidzianą technologią,
- odpowiedniego zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu w miejscu jego zatrzymania.
Osoby wykonujące ten zawód w przyszłości, jako wykwalifikowana kadra przedsiębiorstw transportowych, będą mogły znaleźć zatrudnienie na rynku pracy, na którym istnieje stałe zapotrzebowanie na pracowników posiadających uprawnienia kierowcy samochodu ciężarowego. Więcej...


Elektromechanik pojazdów samochodowych

Kwalifikacja: MG.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Praktykę uczniowie odbywają w wyspecjalizowanych w zakładach elektromechaniki pojazdów samochodowych, w których zatrudnieni są jako młodociani pracownicy i otrzymują comiesięczne wynagrodzenie za wykonywaną pracę. Elektromechanik pojazdów samochodowych przygotowany jest do:
- oceniania stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych,
- naprawiania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych,
- prowadzenia pojazdów samochodowych
Elektromechanik pojazdów samochodowych lokalizuje uszkodzenia układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych, wykonuje demontaż układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych, wymienia uszkodzone układy lub elementy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych, wykonuje regulacje elementów układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych a także wykonuje pomiary diagnostyczne układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych Więcej...
Lakiernik

Kwalifikacja: MG.27. Wykonywanie prac lakierniczych

Praktykę uczniowie odbywają w renomowanych zakładach lakierniczych, w których zatrudnieni są jako młodociani pracownicy i otrzymują comiesięczne wynagrodzenie za wykonywaną pracę.
Lakiernik przygotowany jest do:
- nanoszenia powłok lakierniczych,
- przygotowania powierzchni do naniesienia powłok lakierniczych,
- wykonania renowacji powierzchni lakierowanej.
Lakiernik rozpoznaje uszkodzenia i wady powłok lakierniczych, dobiera i stosuje techniki nakładania powłok lakierniczych, dobiera kolor powłoki lakierniczej, ocenia jakość wykonanej powłoki lakierniczej, obsługuje pistolety lakiernicze, użytkuje kabiny lakiernicze i urządzenia pomocnicze Więcej...
Blacharz samochodowy

Kwalifikacja: MG.24. Naprawa uszkodzonych elementów nadwozi pojazdów samochodowych

Podczas trwania 3 letniej nauki, uczniowie odbywają praktykę w zakładach blacharskich pojazdów samochodowych, w których zatrudnieni są jako młodociani pracownicy i otrzymują comiesięczne wynagrodzenie za wykonywaną pracę.
Blacharz samochodowych przygotowany jest do:
- oceniania stanu technicznego nadwozi pojazdów samochodowych,
- naprawiania uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych,
- zabezpieczania antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych.
Blacharz samochodowy ocenia stan techniczny elementów nadwozi pojazdów samochodowych, wykonuje czynności związane z obróbką ręczną i maszynową elementów nadwozi pojazdów samochodowych, wykonuje demontaż i montaż elementów nadwozi pojazdów samochodowych, wykonuje połączenia elementów nadwozi pojazdów samochodowych oraz wykonuje czynności związane z zabezpieczaniem antykorozyjnym nadwozi pojazdów samochodowych Więcej...