Zespół Szkół Zawodowych im. mjra Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Radomiu

Plan zajęć w branżowej szkole II stopniaHARMONOGRAM ZJAZDÓW W SEMESTRZE II
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 I PLAN ZDJAZDÓW
Dokumenty do pobrania
Harmonogram zjazdów w semestrze II
Plany zjazdów w semestrze II