Edukacja prozdrowotna


W szkole realizowane są również programy:

Koordynator szkolny: Agnieszka Adach

Nauczyciele współpracujący:

Iwona Sionek

Ewelina Sobieraj


Copyright 1904-2015 ZSZ im. mjr H. Dobrzańskiego "Hubala" w Radomiu