• Wybierz życie - pierwszy krok - program profilaktyki raka szyjki macicy,

  • Zdrowe piersi są OK! - program profilaktyki raka piersi,

  • ARS, czyli jak dbać o miłość? – w ramach projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

  • Pierwotna Profilaktyka Wad Cewy Nerwowej - program realizowany przez Instytut Matki i Dziecka, we współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną. Jest skierowany przede wszystkim, do młodych kobiet planujących potomstwo i ma na celu kształtowanie właściwych zachowań wśród społeczeństwa: w szkołach i zakładach pracy - poprzez popularyzację wiedzy na temat kwasu foliowego i jego związku z wadami cewy nerwowej u dzieci tj. bezmózgowia czy rozszczepu kręgosłupa.

W szkole realizowane są również programy:

  • Powiedz, nie trądzikowi,

  • Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS,

  • Europejski Kodeks walki z rakiem.

Koordynator szkolny: Agnieszka Adach

Nauczyciele współpracujący:

Iwona Sionek

Ewelina Sobieraj