Rada Rodziców


Rada Rodziców w Zespole Szkół Zawodowcy
im. mjra. H. Dobrzańskiego "Hubala" w Radomiu


Przewodnicząca: Agnieszka Prażmowska
Zastępca: Olga Brylow-Wydra
Sekretarz: Iwona Szymańska
Skarbnik: Beata Bartnik
Komisja Rewizyjna
Renata Budzińska
Emilia Kacperczyk
Arleta Chruślak.

Konto bankowe Rady Rodziców

28 1240 3259 1111 0000 3002 8542