Rada Rodziców


Rada Rodziców w Zespole Szkół Zawodowcy
im. mjra. H. Dobrzańskiego "Hubala" w Radomiu


Przewodnicząca: A. Prażmowska
Zastępca: M. Suwała
Sekretarz/protokolant: M. Trzaska
Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca: N. Karcz
Zastępca: K. Marciniak
Sekretarz: L. Kogut

Konto bankowe Rady Rodziców

28 1240 3259 1111 0000 3002 8542