REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY
2018/2019
OFERTA KASZTAŁCENIA
W TECHNIKU NA PODBUDOWIE SZKOŁY GIMNAZJALNEJ

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

TECHNIK MECHANIK

TECHNIK AWIONIK

TECHNIK PROCESÓW DRUKOWANIA - Nowy kierunek kształcenia

OFERTA KASZTAŁCENIA
W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA NA PODBUDOWIE SZKOŁY GIMNZJALNEJ

FRYZJER

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KIEROWCA MECHANIK

ELEKTROMECHANIK MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

LAKIERNIK

BLACHARZ SAMOCHODOWY

ŚLUSARZ - Nowy kierunek kształcenia

REGULAMIN NABORU