RODOW Zespole Szkół Zawodowych im. mjra H. Dobrzańskiego "Hubala" w Radomiu

administratorem danych jest Beata Jasek - dyrektor,

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Katarzyna Fryczkowska e-mail: iod@rodo-radom.pl

RODO


Copyright 1904-2005 ZSZ im. mjr H. Dobrzańskiego "Hubala" w Radomiu