RODO


Administratorem danych jest Zespół Szkół Zawodowych im. Mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Radomiu z siedzib± przy Al. Grzecznarowskiego 3 w Radomiu.
Nasz e-mail zszhubal@hubal.radom.pl, a nr telefonu 48 3635700.

Inspektorem Ochrony Danych w naszej placówce jest pani Katarzyna Fryczkowska, z któr± kontaktujesz się mailem: info@rodo-radom.pl.


Copyright 1904-2018 ZSZ im. mjr H. Dobrzańskiego "Hubala" w Radomiu