Zastępca

Ada Piątek klasa 2F

Przewodnicząca szkoły

Maja Jedlikowska klasa 2TMF

Sekretarz

Patrycja Grzebalska klasa 1TFP

Członek

Bartłomiej Zamolski klasa 2MPG

Samorząd szkolny na rok 2020/2021

Członek

Kacper Molik klasa 4TMF