I zastępca

Patryk Sowa klasa 3TM

Przewodniczący szkoły

Dominika Kozłowska klasa 2F2

II zastępca

Patrycja Madej klasa 2TMF

Samorząd szkolny na rok 2018/2019