Zastępca

Patrycja Grzebalska klasa 2TFP

Przewodnicząca szkoły

Maja Jedlikowska klasa 3TMF

Sekretarz

Kacper Hajduk klasa 2k

Członek

Ada Piątek klasa 3f

Samorząd uczniowski
w roku szkolnym 2021/2022

Członek

Zuzanna Pośnik klasa 1opf