Wyniki ewaluacji wewnątrzszkolenj


Temat ewaluacjiDokumenty do pobrania
Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki
- rok szkolny 2017/2018.
Realizacja programu nauczania dla zawodu operator obrabiarek skrawających - rok szkolny 2015/2016.
Realizacja zajęć praktycznych w Zasadniczej Szkole Zawodowej - rok szkolny 2015/2016.
Wpływ zasad oceniania na wyniki kształcenia i frekwencję na zajęciach - rok szkolny 2015/2016.

Copyright 1904-2018 ZSZ im.mjr H. Dobrzańskiego "Hubala" w Radomiu