Wyniki ewaluacji wewnątrzszkolenj.


Temat ewaluacjiDokumenty do pobrania
Realizacja programu nauczania dla zawodu operator obrabiarek skrawających - rok szkolny 2015/2016.
Realizacja zajęć praktycznych w Zasadniczej Szkole Zawodowej - rok szkolny 2015/2016.
Wpływ zasad oceniania na wyniki kształcenia i frekwencję na zajęciach - rok szkolny 2015/2016.


Copyright 1904-2016 ZSZ im. mjr H. Dobrzańskiego "Hubala" w Radomiu