Aktywna tablica


Zdjęcie przedstawia uczennice przed monitorem interaktywnm

Rządowy Program - Aktywna Tablica

   Zespół Szkół Zawodowych im. H. Dobrzańskiego "Hubala" w Radomiu bierze udział w Rządowym Programie - Aktywna Tablica, z którego szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup dwóch interaktywnych monitorów dotykowych oraz pięciu laptopów. Realizacja tego projektu polega na rozwijaniu kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), zdobywaniu nowej wiedzy, umiejętności oraz dzieleniu się dobrymi praktykami i doświadczeniem. W związku z powyższym nawiązana została współpraca ze szkołami biorącymi udział w tym projekcie, tj.:


Podczas pierwszego spotkania roboczego wyznaczonych koordynatorów poszczególnych szkół ustalono m.in.:


  1. Harmonogram działań - Aktywna Tablica - tutaj
  2. Harmonogram współpracy szkół biorących udział w projekcie - tutaj


Scenariusze lekcji otwartych prowadzonych w ramach projektu "Aktywna Tablica":

  1. Podróżowanie po Europie i po świecie.
  2. Układy konstrukcyjne silnika.
  3. Wykres funkcji liniowej. Zastosowanie kalkulatora graficznego DESMOS na tablicy interaktywnej zakupionej w ramach programu "Aktywna Tablica".

Ankieta przeprowadzona na potrzeby rządowego projektu "Aktywna Tablica". Kliknij tutaj.