Dokumenty


Rodzaj dokumentuDokumenty do pobrania
Bezpieczna szkoła. Więcej...
Statuty
Statut Zespołu Szkół Zawodowych im. mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala" w Radomiu.
Statut Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych im. mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala" w Radomiu.
Statut Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala" w Radomiu.
Statut Branżowej Szkoły II Stopnia nr. 6 w Radomiu w Zespole Szkół Zawodowych im. mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala"
Dokumenty do naboru
O¶wiadczenie rodziców w sprawie uczęszczania ich dziecka na religię/etykę.
Wniosek o przyjęcie kandydata do Branżowej Szkoły II Stopnia nr 2.
PZU
Oferta ubezpieczenia.
Instrukcja zgłoszenia roszczenia.
Formularz zgłoszenia roszczenia z ubezpieczenia EDU PLUS.
Wniosek o wydanie duplikatu.
Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.
Wniosek o wydanie duplikatu ¶wiadectwa szkolnego.
Dokumenty do zakładowego funduszu ¶wiadczeń socjalnych.
Wniosek o przyznanie pożyczki z zakładowego funduszu ¶wiadczeń socjalnych.
Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży ze ¶rodków ZF¶S.
Wniosek o przyznanie dofinansowania opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym.
Wniosek o przyznanie dofinansowania wypoczynku.
Wniosek o przyznanie zapomogi z ZF¶S.
Wnoisek o ¶wiadczenie finansowe z racji zwiększonych wydatków ¶wi±tecznych .
Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.