Oferta kształcenia w Zespole Szół Zawodowych
im mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala" w Radomiu
W roku szkolnym 2019/2020 oferujemy absolwentom szkół: gimnazjalnych i podstawowych poszukiwane na rynku radomskim kierunki kształcenia w technikum i branżowej szkole I stopnia a zajęcia praktyczne w renomowanych przedsiębiorstwach i zakładach rzemieślniczych na terenie Radomia i w okolicach.
W tym roku na prośbę pracodawców poszerzyliśmy ofertę o nowe kierunki kształcenia.
W TECHNIKUM NA PODBUDOWIE SZKOŁY GIMNAZJALNEJ PROPONUJEMY KIERUNKI:
 • technik mechanik (Więcej)
 • technik awionik (nowy kierunek kształcenia) (Więcej)
 • technik grafiki i poligrafii cyfrowej (nowy kierunek kształcenia) (Więcej)
 • technik usług fryzjerskich (Więcej)
 • W TECHNIKUM NA PODBUDOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROPONUJEMY KIERUNKI:
 • technik mechanik (Więcej)
 • technik awionik (nowy kierunek kształcenia) (Więcej)
 • technik grafiki i poligrafii cyfrowej (nowy kierunek kształcenia) (Więcej)
 • technik usług fryzjerskich (Więcej)
 • W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA NA PODBUDOWIE SZKOŁY GIMNAZJALNEJ,
  W KTÓREJ ZAJĘCIA PRAKTYCZNE REALIZOWANE SĄ:
  - w zakładach pracy z umową podpisaną pomiędzy szkołą a zakładem pracy:
 • operator obrabiarek skrawających (Więcej)
 • mechanik monter maszyn i urządzeń (nowy kierunek kształcenia) (Więcej)
 • - w zakładach, w których uczniowie zatrudnieni są jako młodociani pracownicy:
 • mechanik pojazdów samochodowych (Więcej)
 • kierowca mechanik (Więcej)
 • elektromechanik pojazdów samochodowych (Więcej)
 • lakiernik samochodowy (Więcej)
 • blacharz samochodowy (Więcej)
 • fryzjer (Więcej)
 • W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA NA PODBUDOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ,
  W KTÓREJ ZAJĘCIA PRAKTYCZNE REALIZOWANE SĄ:
  - w zakładach pracy z umową podpisaną pomiędzy szkołą a zakładem pracy:
 • operator obrabiarek skrawających (Więcej)
 • mechanik monter maszyn i urządzeń (nowy kierunek kształcenia) (Więcej)
 • - w zakładach, w których uczniowie zatrudnieni są jako młodociani pracownicy:
 • mechanik pojazdów samochodowych (Więcej)
 • kierowca mechanik (Więcej)
 • elektromechanik pojazdów samochodowych (Więcej)
 • lakiernik samochodowy (Więcej)
 • blacharz samochodowy (Więcej)
 • fryzjer (Więcej)