Oferta kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych
im. mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala" w Radomiu
W roku szkolnym 2021/2022 oferujemy absolwentom szkół podstawowych i branżowych poszukiwane na rynku radomskim kierunki kształcenia w technikum i branżowej szkole I i II stopnia a zajęcia praktyczne w renomowanych przedsiębiorstwach i zakładach rzemieślniczych na terenie Radomia i w okolicach.
W TECHNIKUM PROPONUJEMY KIERUNKI KSZTAŁCENIA:
 • technik grafiki i poligrafii cyfrowej (nowy kierunek kształcenia) (Więcej)
 • technik mechanik z kwalifikacją użytkowanie obrabiarek skrawających. (Więcej)
 • technik usług fryzjerskich (Więcej)
 • technik spawalnicta (nowy kierunek kształcenia) (Więcej)
 • W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA PROPONUJEMY KIERUNKI KSZTAŁCENIA:
 • operator obrabiarek skrawających (Więcej)
 • mechanik pojazdów samochodowych (Więcej)
 • elektromechanik pojazdów samochodowych (Więcej)
 • lakiernik samochodowy (Więcej)
 • fryzjer (Więcej)
 • W BRANŻOWEJ SZKOLE II STOPNIA PROPONUJEMY KIERUNKI KSZTAŁCENIA:
  - prowadzone w formie dziennej, stacjonarnej, zaocznej: (Dokumenty do naboru)
 • technik usług fryzjerskich (Więcej)
 • technik mechanik (Więcej)
 • technik pojazdów samochodowych (Więcej)