Oferta kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych
im. mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala" w Radomiu
W roku szkolnym 2024/2025 oferujemy absolwentom szkół podstawowych i branżowych poszukiwane na rynku radomskim kierunki kształcenia w technikum i branżowej szkole I i II stopnia a zajęcia praktyczne w renomowanych przedsiębiorstwach i zakładach rzemieślniczych na terenie Radomia i w okolicach.
W TECHNIKUM PROPONUJEMY KIERUNKI KSZTAŁCENIA:
 • technik usług fryzjerskich, (Więcej)
 • technik usług fryzjerskich z oddziałami integracyjnymi, (Więcej)
 • technik grafiki i poligrafii cyfrowej, (Więcej)
 • technik informatyk ze specjalnością E-GAMES (nowy kierunek kształcenia), (Więcej)
 • technik mechanik z kwalifikacją użytkowanie obrabiarek skrawających, (Więcej)
 • technik spawalnictwa (nowy kierunek kształcenia). (Więcej)
 • W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA PROPONUJEMY KIERUNKI KSZTAŁCENIA:
 • fryzjer, (Więcej)
 • operator obrabiarek skrawających, (Więcej)
 • mechatronik, (nowy kierunek kształcenia) (Więcej)
 • mechanik precyzyjny, (nowy kierunek kształcenia) (Więcej)
 • elektromechanik pojazdów samochodowych, (Więcej)
 • W BRANŻOWEJ SZKOLE II STOPNIA PROPONUJEMY KIERUNKI KSZTAŁCENIA
  - prowadzone w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej:
  • technik usług fryzjerskich z kwalifikacją - projektowanie i wykonywanie fryzur,
  • - na podbudowie kwalifikacji FRK.01. (Więcej)
  • technik mechanik z kwalifikacją - organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń,
  • technik pojazdów samochodowych z kwalifikacją - organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych